Asperger

Jag har djupgående kunskaper om Aspergers syndrom (högfungerande autism). I sju år arbetade jag på dåvarande Aspergercenter för vuxna i Stockholm där jag hade samtalskontakter, föreläste om bemötande och förhållningssätt för personal och anhöriga, utarbetade informationsmaterial och kursmaterialet ”Vardagssamtal för unga och vuxna med Aspergers syndrom”, ledde grupper i Social färdighetsträning och samtalsgrupper med fokus på att deltagarna skulle få ökade kunskaper om diagnosen. Jag har därefter återkommande arbetat med personer inom autismspektrat i hela mitt yrkesliv. Jag erbjuder såväl personer med diagnosen som anhöriga och partners samtal som kräver kunskaper om autism (jag har dessvärre inte möjlighet att erbjuda längre psykoterapier).

Jag arbetar gärna med par där den ena parten har Aspergers syndrom/autistiska drag och den andre parten inte har det. Jag kan vara behjälplig med att synliggöra skillnader i sätt att tänka och fungera. Vi funderar tillsammans kring hur relationen kan utvecklas i positiv riktning.

Kursmaterialet ”Vardagssamtal för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom” finns att ladda ner från nätet.