Compassion (CFT)

Gruppbehandling: Compassion Mind Training

Compassion är ett mentalt tillstånd som innebär att vara uppmärksam på sitt eget och andras lidande, förenat med motivationen att försöka minska lidandet och öka välmåeendet. Det är välkänt att vår psykiska och fysiska hälsa påverkas av att vi tränar oss fysiskt. Senare tids hjärnforskning har fastslagit att vi även kan träna vår insida för att må bättre. Compassion Mind Training är en form av mental träning för att utveckla medkänsla med sig själv och andra.

Har du nära till hands för att fastna i självkritiska tankar? Känner du ofta skam? Är du intresserad av att försöka utveckla ett mer vänligt och hjälpsamt förhållningssätt till dig själv och andra och att göra detta tillsammans med andra, så kan detta vara en grupp för dig.

I gruppen går vi går igenom hur hjärnan och våra känslor fungerar. Det läggs stort fokus på övningar i att finna lugn och trygghet (andningsövningar, meditation och visualiseringsövningar). När vi känner trygghet får vi tillgång till mer av hjärnans kapacitet, vilket skapar förutsättningar för långsiktig förändring. 

Genom att utveckla vårt så kallade Compassion-själv kan vi få möjlighet att möta oönskade upplevelser och handlingar med empati och omsorg om oss själva. Det ger oss redskap för- och gör det lättare för oss att möta livets motgångar.

I dessa grupper deltar 8-10 personer. Vi träffas en gång i veckan i 8 veckor. Fördelen med grupp är att vi får ta del av varandras erfarenheter och insikter då vi på olika sätt övar oss i att utveckla Compassion. Tidigare gruppdeltagare har många gånger framhållit hur värdefullt det varit att samtala med och göra övningarna tillsammans med andra som så att säga ”sitter i samma båt”.

Du kan använda kontaktformuläret för att anmäla intresse för att få information om när nästa CMT-grupp startar.