Psykoterapi

Individuellt | Par | Grupp

Muriel Dandoy
Leg. Psykolog | Leg. KBT-psykoterapeut
Certifierad Schematerapeut | Compassion (CFT)

Välkommen till min psykologmottagning i Vasastan.
Behandling för oro/ångest, stress, låg självkänsla, sorg, kris, depression, PTSD. Parterapi.
Jag finns på Sigtunagatan 17 i Stockholm.

KBT/Schematerapi

KBT

Vetenskapligt utprövade metoder, gemensamt utforskande, hemuppgifter för att understödja processen.

Schematerapi

En integrativ terapiform med inslag av KBT, psykodynamiska och upplevelsebaserade interventioner.

CFT

Compassionfokuserad terapi (CFT) har inslag av visualiseringsövningar, undervisning och meditation.

Psykologsamtal

Kortare samtalskontakt med fokus på något särskilt som du har svårt att komma vidare med på egen hand.

Kris, trauma, PTSD

Behandling av PTSD och komplexa trauman, mardrömsbehandling och krissamtal

Grupper & kurser

Compassion Mind Training (CMT) i grupp, meditationsteknik, andningsövningar, visualiseringsövningar

ASD

Aspergers syndrom och autistiska drag. Individuella samtal, parsamtal, anhörigsamtal, rådgivning

Kontakt

Muriel Dandoy, Leg. Psykolog
Sigtunagatan 17, 113 22 Stockholm
Telefon: 0709 88 55 06
E-post: info@murielpsykolog.se