Psykoterapi

Individuellt | Par | Grupp

Muriel Dandoy
Leg. Psykolog | Leg. KBT-psykoterapeut
Certifierad Schematerapeut | Compassion (CFT)
Kungsholmen i Stockholm

Välkommen till min psykologmottagning på Kungsholmen i Stockholm!
Behandling för oro/ångest, stress, låg självkänsla, sorg, kris, depression, PTSD, mardrömmar. Parterapi.

KBT & Schematerapi

KBT

Vetenskapligt utprövade metoder, gemensamt utforskande, hemuppgifter för att understödja processen.

Schematerapi

En integrativ terapiform med inslag av KBT, psykodynamiska och upplevelsebaserade interventioner.

Psykologsamtal

Kortare samtalskontakt med fokus på något särskilt som du har svårt att komma vidare med på egen hand.

Kris, trauma, PTSD

Behandling av PTSD och komplexa trauman, mardrömsbehandling och krissamtal

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Har inslag av visualiseringsövningar, undervisning och meditation

Parterapi

Med fokus på att öka trygghet och förbättra kommunikationen

Kontakt

Muriel Dandoy, Leg. Psykolog
Hantverkargatan 46, 112 21 Stockholm
Telefon: 0709 88 55 06
E-post: info@murielpsykolog.se