KBT

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) har utvecklats mycket över tid och kan numera ses som ett paraplybegrepp för många olika terapiformer. Gemensamt för alla olika terapi-inriktningar inom KBT är att terapeuten eftersträvar ett nära och öppet samarbete med klienten. KBT har ibland kritiserats för att vara fyrkantigt och oflexibelt. Det kan det nog upplevas som ifall terapeuten inte är så erfaren. För mig är KBT en välfylld skattkista med olika vetenskapligt utprövade metoder. Jag anpassar metoderna till det du söker för. Vi undersöker metoderna tillsammans och utvärderar vart eftersom om du upplever att de är till hjälp för dig.