Parterapi

Att vara tillsammans kan vara svårt fastän bägge parter vill. Man kan fastna i mönster som inte känns konstruktiva, gräl på samma tema, om och om igen. Kanske är det ofta en av er som känner ett behov av att prata medan den andre inte tycker detta att prata är så viktigt men i stället är olycklig över att den fysiska närheten ofta uteblir. Kanske finns det barn som har stora behov, kanske tiden knappt räcker till ens för det allra nödvändigaste så att det känns som att ni är ensamma fastän ni är två. Det kan finnas många olika anledningar till att ta hjälp av en parterapeut. Ibland kan det räcka med ett par samtal, ibland behövs det många fler. Jag arbetar med utgångspunkt från anknytningsteori och är utbildad i sexologi. Välkomna!

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxna som har Aspergers syndrom och träffar gärna par där den ena parten har Aspergers syndrom/autistiska drag och den andre parten inte har det. Jag kan vara behjälplig med att synliggöra skillnader i sätt att tänka och fungera. Vi funderar tillsammans kring hur relationen kan utvecklas i positiv riktning.