Om mig

Hej!
Till mig kommer människor av många olika anledningar. Vad det än är som skaver finns alltid en önskan om förändring i någon form, i relation till andra eller i relation till sig själv. Jag är utbildad i flera olika terapiinriktningar, KBT, Schematerapi, Compassion-fokuserad terapi (CFT), Psykodynamisk terapi och traumafokuserade behandlingsmetoder (Lifespan Integration, Prolonged Exposure och Schematerapi). Jag individanpassar behandlingen beroende på vad som behövs för att uppnå den förändring som eftersträvas. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med:

 • PTSD till följd av exempelvis sexuellt övergrepp, överfall eller annan skrämmande händelse
 • Mardrömmar
 • Kriser till följd av exempelvis plötsligt dödsfall, ofrivillig separation, obotlig sjukdom, ofrivillig barnlöshet
 • Ångest: panikattacker, social fobi, generell ångest
 • Depression
 • Sorg
 • Uppväxtrelaterade svårigheter
 • Emotionell Instabilitet
 • Stressrelaterad problematik
 • Sex och samlevnad
 • Ilska
 • Adoptionsrelaterade frågeställningar

Jag arbetar ofta med fokus på livsteman som kan vara svåra att förändra på egen hand, exempelvis låg självkänsla, svårigheter att etablera sunda relationer, känsla av att gå igenom livet otrygg och osedd, övergivenhetsrädsla, självkritik och skam, upplevelse av att lätt känna sig utanför, perfektionism, benägenhet att underkasta sig, självuppoffring, känsla av att inte passa in och oproportionerlig ilska.

UTBILDNING

 • Psykologutbildning (5-årig utbildning på Uppsala Universitet, Psykodynamisk grundutbildning).
 • Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med inriktning KBT (3-årig utbildning, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi).
 • Schematerapeut-utbildning (3-årig utbildning på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi).
 • Compassion-fokuserad terapi, CFT (1-årig utbildning på Karolinska Institutet).
 • Lifespan Integration Nivå 1, 2 och avancerad nivå.
 • Prolonged Exposure.
 • Klinisk sexologi (1-årig utbildning, RFSU i samarbete med Ersta Sköndal Högskola).
 • Psykologisk konsultation (Linköpings universitet).


KVALITETSGARANTI

 • Leg. Psykolog är en skyddad yrkestitel som endast får användas av psykologer som genomgått ett 5-årigt psykologprogram på universitetsnivå. Legitimationen utfärdas efter granskning av Socialstyrelsen.
 • Leg. Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel som utfärdas av Socialstyrelsen efter genomgången legitimationsgrundande 3-årig psykoterapeututbildning.
 • Certifierad Schematerapeut är en titel som man kan kvalificera sig för efter ett omfattande, flerårigt utbildningsprogram med inriktning Schematerapi.
 • Medlemskap i Psykologförbundet.
 • Medlemskap i SF KBT (Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier) sfkbt.se
 • Medlemskap i ISST. Representerad på schematherapysociety.org
 • Representerad på lifespanintegration.com
 • Representerad på Teraply