Om mig

Hej!
Jag har arbetat som psykolog i snart 25 år, inom psykiatrin, företagshälsovård och i privat praktik. Jag ser på psykoterapi som ett samarbete mellan dig/er som söker förändring i någon form och mig som har fördjupat mig i olika sätt som kan vara till hjälp i denna process.

Jag är utbildad i flera olika terapi-inriktningar, KBT, Schematerapi, Compassion-fokuserad terapi (CFT), Psykodynamisk terapi och traumafokuserade behandlingsmetoder (Lifespan Integration, Prolonged Exposure, Schematerapi) och Emotionsfokuserad parterapi (EFT). Jag individanpassar behandlingen beroende på vad som behövs för att uppnå den förändring som eftersträvas. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med:

 • Låg självkänsla
 • Uppväxtrelaterade svårigheter
 • Relationer
 • Kriser till följd av exempelvis plötsligt dödsfall, ofrivillig separation, obotlig sjukdom, ofrivillig barnlöshet
 • Oro/Ångest: exempelvis; panikattacker, social fobi, hälsoångest, generell ångest
 • Depression
 • Sorg
 • Stress
 • PTSD till följd av exempelvis sexuellt övergrepp, överfall eller annan skrämmande händelse
 • Mardrömmar
 • Sex och samlevnad
 • Ilska
 • Adoptionsrelaterade frågeställningar

Jag arbetar ofta med fokus på livsteman som kan vara svåra att förändra på egen hand, exempelvis låg självkänsla, självkritik och skam, svårigheter att etablera sunda relationer, känsla av att vara otrygg, rädsla för att bli övergiven, perfektionism, benägenhet att underkasta sig, självuppoffring, känsla av att inte passa in och oproportionerlig ilska.

UTBILDNING

 • Psykologutbildning (5-årig utbildning på Uppsala Universitet, Psykodynamisk grundutbildning).
 • Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med inriktning KBT (3-årig utbildning, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi).
 • Schematerapeut-utbildning (3-årig utbildning på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi).
 • Compassion-fokuserad terapi, CFT (1-årig utbildning på Karolinska Institutet).
 • Emotionsfokuserad parterapi (EFT)
 • Lifespan Integration Nivå 1, 2 och avancerad nivå.
 • Prolonged Exposure.
 • Klinisk sexologi (1-årig utbildning, RFSU i samarbete med Ersta Sköndal Högskola).
 • Psykologisk konsultation (Linköpings universitet).

ÖVRIGT:

Psykoterapeutuppsats: Klientens upplevelse av en-sessionsbehandling
med Modifierad Lifespan Integration (MLI) efter sexuellt trauma: Läs här

Kursmaterial ”Vardagssamtal för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom” Läs här


KVALITETSGARANTI

 • Leg. Psykolog är en skyddad yrkestitel som endast får användas av psykologer som genomgått ett 5-årigt psykologprogram på universitetsnivå. Legitimationen utfärdas efter granskning av Socialstyrelsen.
 • Leg. Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel som utfärdas av Socialstyrelsen efter genomgången legitimationsgrundande 3-årig psykoterapeututbildning.
 • Certifierad Schematerapeut är en titel som man kan kvalificera sig för efter ett omfattande, flerårigt utbildningsprogram med inriktning Schematerapi.
 • Medlemskap i Psykologförbundet.
 • Medlemskap i SF KBT (Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier)
 • Representerad på Schema Therapy Society
 • Representerad på Lifespan Integration

Sagt om Muriel
”Så mycket rädsla och smärta från min dåtid som inte längre påverkar min nutid. För alltid. Tack, Muriel”.
”Sökte råd och bot på oro från trauma och fick hjälp hos Muriel. Med mjukt tryggt tillvägagångssätt hjälpte Muriel mig att komma över och vidare, och detta med endast ett par träffar. Kunde inte ha hamnat mer rätt och idag är jag fri från det som tyngt mig i flera år. Kan verkligen rekommendera Muriel, tack för ditt stöd och din hjälp”.