Kris, trauma, PTSD

Behandling av PTSD och komplexa trauman, mardrömsbehandling och krissamtal.

Posttraumatiskt Stress Syndrom (PTSD)
PTSD kan ibland bli följden av svårt traumatiserande händelser som exempelvis överfall, våldtäkt, att vara nära att dö (eller i alla fall tolka situationen som att det är fara för ens liv) eller bevittna att någon annan skadas. Vid PTSD plågas man ofta av rädsla, självanklagelser, skam, vaksamhet, påträngande minnesbilder, kroppsliga spänningar, undvikande av situationer som påminner om traumat, ledsenhet, sömnproblem och mardrömmar.

Komplext trauma
Med komplext trauma menas att en person varit utsatt för en rad traumatiserande händelser under längre tid, ibland under hela uppväxten. Komplext trauma kan bli följden av att ha vuxit upp i ett hem där det exempelvis förekommit våld, alkoholism och övergrepp.

Behandlingsmetoder:
Jag är utbildad i tre olika metoder för traumabehandling, Lifespan Integration, Prolonged Exposure och Schematerapi.

Lifespan Integration (LI)
LI är en behandlingsmetod för traumarelaterad problematik. Metoden ser lite olika ut beroende på vad det är som ska behandlas. LI lämpar sig för PTSD till följd av enstaka trauman som exempelvis överfall eller våldtäkt, svårigheter att avsluta destruktiva relationer, komplexa trauman (exempelvis svåra uppväxtförhållanden), otrygg anknytning m.m. Med denna metod har jag behandlat många personer som plågats av att de varit med om svåra livshändelser så som:

  • våldtäkt
  • misshandel
  • hotfulla situationer med risk för dödlig utgång
  • olyckor 
  • plötslig förlust av partner och barn
  • terrorattacken på Drottninggatan 
  • svåra barndomsupplevelser

Min erfarenhet är att det är en påtagligt effektiv behandlingsmetod. Vid enstaka trauman, som exempelvis sexuellt övergrepp i vuxen ålder, räcker det många gånger med endast ett par sessioner för att minska förekomsten av självanklagelser, rädsla, skam, vaksamhet, påträngande minnesbilder, kroppsliga spänningar, ledsenhet, sömnproblem och mardrömmar.

Jag har medverkat i ett forskningsprojekt som drivs av WONSA i samarbete med Karolinska Institutet om effekten av en-sessionsbehandling med Modifierad Lifespan Integration (MLI) efter sexuellt trauma.
Vill du läsa mer om Modifierad Lifespan Integration: Läs här.

Mardrömsbehandling
Har du mardrömmar med ett återkommande tema så vill jag gärna försöka hjälpa dig att bli av med dem. Jag arbetar med en metod som jag tycker fungerar väldigt bra. Tillsammans gör vi om drömmen så att den nya versionen känns ok för dig. Därefter skriver jag ner den nya drömmen och läser den för dig medan du visualiserar förloppet. Du får med dig den nya drömmen hem så att du kan läsa den dagligen (och innan du går och lägger dig) veckorna efter behandlingssessionen.

Krissamtal
Att vara människa innebär ofrånkomligen att vi förr eller senare drabbas av svårigheter, ibland så svåra att vi kan behöva stöd och vägledning för att orka ta oss vidare. Exempelvis vid plötsligt dödsfall, ofrivillig separation, obotlig sjukdom eller ofrivillig barnlöshet.