Compassionfokuserad terapi (CFT) har inslag av  visualiseringsövningar, undervisning och meditation.