Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT) har inslag av  visualiseringsövningar, undervisning och meditation.

Har du lätt för att tänka självkritiska tankar? Är det lättare för dig att känna medkänsla med andra än med dig själv? Behöver du prestera mer än alla andra för att duga i dina ögon? Stressar du genom livet? Har du lätt för att bli så arg att det blivit ett problem för dig eller din omgivning? Känner du ofta skam? Det här är teman som är väl lämpade för Compassionfokuserad terapi (CFT).

Professor Paul Gilbert, psykolog och forskare i Storbritannien, har utvecklat CFT som bygger på evolutionsforskning, anknytningsteori, neurovetenskap, sociala mentalitetsteorin och Buddhistisk visdom.

Det engelska ordet ”Compassion” är inte helt enkelt att översätta till svenska. Compassion översätts ibland med medkänsla eller medkännande själv. Dalai Lama definierar Compassion som ”En lyhördhet för sitt eget och andras lidande och en uppriktig intention att försöka mildra lidandet”. Paul Gilbert fann att människor som kämpar med mycket självkritik och skam ofta har en hård inre ton när de tänker om sig själva (tänk en inre mobbare som sitter på axeln, ständigt beredd att leverera självkritiska kommentarer) och att självmobbningen skapar inre stressreaktioner. Vi kan så att säga mobba oss själva så att kroppen försätts i alarmberedskap. När vi gör det får vi muskelspänningar, svårt att andas med buken, det utsöndras stresshormoner och vi blir förstås nedstämda om vi ständigt hackar på oss själva.

I CFT har vi fokus på att odla fram ett vänligare, mer hjälpsamt förhållningssätt till oss själva (och kanske även till andra). Vi eftersträvar att stärka bland annat följande egenskaper: lyhördhet för känslor, tankar och behov, värme och vänlighet, styrka och stabilitet, icke-dömande och acceptans.

Modern hjärnforskning har visat att lika väl som det går att träna våra muskler för att bli starkare kan vi träna så att trygghetssystemet blir större och mer lättaktiverat.

Vill du läsa mer om Compassionfokuserad terapi klicka här