Compassion (CFT)

Har du låg självkänsla och lätt för att tänka självkritiska tankar? Är det lättare för dig att känna medkänsla med andra än med dig själv? Är du en person som måste prestera mer än alla andra för att duga i dina ögon? Har du känslan av att du stressar genom livet? Blir du så arg att det blivit ett problem för dig eller din omgivning? Känner du ofta skam? Det här är teman som är väl lämpade för Compassionfokuserad terapi (CFT). I CFT har vi fokus på att odla fram ett vänligare, mer hjälpsamt förhållningssätt till oss själva (självmedkänsla) och andra. Vi eftersträvar att stärka bland annat följande egenskaper: lyhördhet för känslor, tankar och behov, värme och vänlighet, styrka och stabilitet, icke-dömande och acceptans. Modern hjärnforskning har visat att lika väl som det går att träna våra muskler för att bli starkare kan vi träna så att trygghetssystemet blir större och mer lättaktiverat.

Det engelska ordet ”Compassion” är inte helt enkelt att översätta till svenska. Compassion översätts ibland med medkänsla eller medkännande själv. Dalai Lama definierar Compassion som ”En lyhördhet för sitt eget och andras lidande och en uppriktig intention att försöka mildra lidandet”.

Professor Paul Gilbert, psykolog och forskare i Storbritannien, har utvecklat CFT som bygger på evolutionsforskning, anknytningsteori, neurovetenskap, sociala mentalitetsteorin och Buddhistisk visdom. Paul Gilbert fann att människor som kämpar med mycket självkritik och skam ofta har en hård inre ton när de tänker om sig själva (tänk en inre mobbare som sitter på axeln, ständigt beredd att leverera självkritiska kommentarer) och att självmobbningen skapar inre stressreaktioner. Vi kan så att säga mobba oss själva så att kroppen försätts i alarmberedskap. När vi gör det får vi muskelspänningar, svårt att andas med buken, det utsöndras stresshormoner och så blir vi förstås nedstämda om vi ständigt hackar på oss själva.

Vill du läsa mer om Compassionfokuserad terapi klicka här

Gruppbehandling: Compassion Mind Training (CMT)

Är du intresserad av att försöka utveckla ett mer vänligt och hjälpsamt förhållningssätt till dig själv och andra och att göra detta tillsammans med andra, så kan detta vara en grupp för dig.
I gruppen går vi går igenom hur hjärnan och våra känslor fungerar. Det läggs stort fokus på övningar i att finna lugn och trygghet (andningsövningar, meditation och visualiseringsövningar). När vi känner trygghet får vi tillgång till mer av hjärnans kapacitet, vilket skapar förutsättningar för långsiktig förändring. 

Genom att utveckla vårt så kallade Compassion-själv kan vi få möjlighet att möta oönskade upplevelser och handlingar med empati och omsorg om oss själva. Det ger oss redskap för- och gör det lättare för oss att möta livets motgångar.

I dessa grupper deltar 8 personer. Vi träffas en gång i veckan i 8 veckor. Fördelen med grupp är att vi får ta del av varandras erfarenheter och insikter då vi på olika sätt övar oss i att utveckla Compassion. Tidigare gruppdeltagare har många gånger framhållit hur värdefullt det varit att samtala med och göra övningarna tillsammans med andra.

Du kan använda kontaktformuläret för att anmäla intresse för att få information om när nästa CMT-grupp startar.