KBT/Schematerapi

KBT

Vetenskapligt utprövade metoder, gemensamt utforskande, hemuppgifter för att snabba på processen.

Schematerapi

En integrativ terapiform med inslag av KBT, anknytningsteori och upplevelsebaserade behandlingsmetoder.

CFT

Compassionfokuserad terapi (CFT) har inslag av visualiseringsövningar, undervisning och meditation.

Psykologsamtal

Kortare samtalskontakt med fokus på något särskilt som du har svårt att komma vidare med på egen hand.