Kris och traumabehandling, PTSD gammal

Behandling av PTSD och komplexa trauman mardrömsbehandling och krissamtal 

Krissamtal
Att vara människa innebär ofrånkomligen att vi förr eller senare drabbas av svårigheter, ibland så svåra att vi kan behöva stöd och vägledning för att orka ta oss vidare. Exempelvis vid plötsligt dödsfall, ofrivillig separation, obotlig sjukdom eller ofrivillig barnlöshet.

Posttraumatiskt Stress Syndrom (PTSD)
PTSD kan ibland bli följden av svårt traumatiserande händelser som exempelvis överfall, våldtäkt, att vara nära att dö (eller i alla fall tolka situationen som att det är fara för ens liv) eller bevittna att någon annan skadas. Vid PTSD plågas man ofta av återkommande tankar och minnesbilder av det som hänt.

Lifespan Integration (LI)
LI är en behandlingsmetod för traumarelaterad problematik. LI lämpar sig för PTSD till följd av enstaka trauma som exempelvis överfall eller våldtäkt, svårigheter att avsluta destruktiva relationer, komplexa trauman (exempelvis svåra uppväxtförhållanden), otrygg anknytning m.m. Med denna metod har jag behandlat många personer som plågats av att de varit med om svåra livshändelser så som:

  • våldtäkt
  • misshandel
  • hotfulla situationer med risk för dödlig utgång
  • olyckor 
  • plötslig förlust av partner och barn
  • terrorattacken på Drottninggatan 
  • svåra barndomsförhållanden

Min erfarenhet är att det är en påtagligt effektiv behandlingsmetod. Vid enstaka trauman som exempelvis sexuellt övergrepp räcker det många gånger med endast ett par sessioner för att personen som varit med om traumat ska uppleva minskad förekomst av: självanklagelser, vaksamhet, påträngande minnesbilder, kroppsliga spänningar, ledsenhet, sömnproblem och mardrömmar.

Jag har medverkat i ett forskningsprojekt som drivs av WONSA i samarbete med Karolinska Institutet om effekten av en-sessionsbehandling med Modifierad Lifespan Integration (MLI) efter våldtäkt. Klicka på länken nedan för att läsa mer om behandlingsmetoden.

Infoga länk till uppsats.